** over getallen

DE GESCHIEDENIS VAN GETALLEN

Duizenden jaren geleden begon men symbolen te gebruiken om aantallen aan te geven.
Zo kon dit //// het getal 4 voorstellen.
Later werden de symbolen uitgebreider.
De getallen die wij gebruiken zijn ongeveer 2000 jaar voor Christus in India ontstaan.
Zij werkten al met de getallen 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
De 0 bestond nog niet.
Toch werkte men al met tientallen.
Men gebruikte de 10 vingers als basis.
Grotere getallen als 10, 100 of 1000 werden met andere symbolen beschreven.
Het was erg lastig om hiermee te rekenen.
In het jaar 600 kwam het getal 0 erbij.
Nu kon men de 10, 100 enz. opschrijven.
Hiermee kon men ook veel gemakkelijker rekenen.
De Arabieren namen het Indiase getallenstelsel over.
Zo werd het huidige getallenstelsel steeds meer verspreid over Azië, Afrika en Europa.
Ieder land gebruikte wel zijn eigen symbolen voor dit tientallige systeem.
In Europa gebruikte men lang Romeinse getallen.
Helaas leerden maar zeer weinig mensen rekenen.
Het Romeinse systeem was erg ingewikkeld.
Het Romeinse getal 156 schreef men als: CLXVI.
Pas in de vijftiende eeuw werd het Arabische stelsel meer geaccepteerd.
In Europa duurde het nog heel lang voordat men volledige vertrouwen in dit systeem had.
Daarbij hadden de weinig mensen die konden rekenen met het Romeinse systeem veel aanzien.
Mogelijk had het toen ook te maken met de verschillende geloofsovertuigingen.

**