** De Penan familie uit borneo in hun hut

DE PENAN

De Penan is een nomadische bevolkingsgroep in Borneo.
Het zijn zeer vredelievende mensen.
De Penan delen alles samen.
Iedereen is daar gelijk.

De Penan leven van dieren en planten.
Ze jagen met een blaaspijp waar gif in zit.
Een dier gaat dan pijnloos snel dood.
De Penan weten precies welke kruiden bepaalde ziekten kunnen genezen.
Zij zijn niet veeleisend en nemen niet meer van de natuur dan nodig is.

Er zijn nu nog maar zo'n 10.000 Penan die in de bossen leven.
Hun bossen worden weggekapt, er worden olieplantages gebouwd enz.
Dieren worden verjaagd, vissen gaan dood, planten verdwijnen.
Door de houtkap is er heel veel vervuiling.
In 1987 hebben de Penan en andere organisaties teruggevochten door de houtkapwegen te blokkeren.
Veel van deze mensen werden toen gearresteerd en mishandeld.
Er waren ook veel doden gevallen.

De Penan worden gedwongen om in bittere armoede in dorpen te gaan wonen.
De overheid van Borneo heeft weinig respect voor hun leefgewoontes.

**