** gier

DE VALE GIER

De vale gier is een aaseter.
Hij eet dus dode dieren.
Dieren die zwak zijn worden soms door de vale gier aangevallen.

Een vale gier kan van kop tot staart 1 meter worden.
Van vleugel tot vleugel 2,5 meter
Ze kunnen 10 kilo wegen.
Hij is de grootste roofvogel.

Een vale gier legt 1 ei per jaar.
Het ei wordt door beide ouders uitgebroed.
Na een half jaar is de jonge vogel volwassen.
De ouders blijven hun hele leven samen.

Vale gieren leven in kolonies samen.
Ze kunnen enorme afstanden vliegen.
Ze leven in het zuiden van Europa, maar soms worden ze ook wel in Nederland gezien.

**