** tekening valk

DE SLECHTVALK

De slechtvalk is een roofvogel.
De slechtvalk was in Nederland en Belgiê bijna uitgestorven.
Dit kwam door chemische middelen die o.a. gebruikt werd om bepaalde insecten te doden.
Nu zijn de vogels beschermd.

De slechtvalk komt overal in Nederland voor.
Zelfs aan de kust en in steden.

Hij is ongeveer 40 centimeter groot.
Hij kan met een duikvlucht van wel 300 kilometer per uur zijn prooi aanvallen.
Zijn prooi is bij aanval direct dood.
De slechtvalk eet vooral andere vogels, maar ook andere kleine dieren die op de grond leven.

Zij komen bijna overal op de wereld voor.

Hij wordt vaak door de valkenier ingezet voor demonstraties.
Eveneens om overlast van bijvoorbeeld konijnen tegen te gaan.
Dit is een eeuwenoud gebruik.

**