** kleurplaat van een gorilla

DE GORILLA

Gorilla's zijn de grootste mensapen.
Zij leven in de tropische regenwouden van Midden-Afrika.
De mannetjes kunnen meer dan 2 meter worden en bijna 200 kilo zwaar worden.
De vrouwtjes zijn een heel stuk kleiner en lichter.
Gorilla's kunnen ongeveer 50 jaar oud worden.
Er bestaan laaglandgorilla's en berggorilla's.
Beide soorten leven voornamelijk op de grond.
Slapen doen gorilla's in een nest in een boom.
Gorilla's leven van planten, fruit, schors, wortels en andere plantaardig voedsel.
Heel soms eten zij ook insecten.
Vreedzaam leven zij in groepen.
Eén mannetje is de baas.
Deze heeft een zilverachtige kleur op de rug.
Wanneer een vrouwtje 6 jaar is en een mannetje 10 jaar kunnen zij jongen maken.
Deze worden na 9 maanden geboren.
De jongen drinken gedurende 3 maanden moedermelk.
De vrouwtjes gorilla's krijgen ongeveer 4 tot 5 jongen in hun hele leven.
Gorilla's gebruiken de knokkels van hun handen om mee te lopen.
Rechtop lopen kunnen zij niet.
Zij kunnen wel even rechtop staan.
Hun vijanden zijn de luipaarden en natuurlijk de mens.
Gorilla's zijn zeer ernstig bedreigd.
Veel van hun bossen worden gekapt, gorillavlees is in Afrika favoriet, zij worden vaak met menselijke ziekten besmet waardoor zij na veel pijn komen te overlijden en daarbij lijden zij onder deoorlogen die daar heersen.
Wanneer één gorilla in de familie groep gedood wordt lijden de andere leden erg onder.
Gorilla's hebben elkaar hard nodig omdat zij voor elkaar zorgen.

**