** tekening van een oerang oetan met jong

DE OERANG OETAN

Oerang oetan betekent in het Maleisisch bosmens.
Ze zijn ook echt familie van ons omdat wel 97% van hun DNA is hetzelfde als van de mens.
Het zijn echte boombewoners.
Ze slapen daar in nesten die ze tegen de avond van takken en bladeren maken.
Ze leven van bladeren, vruchten en insecten.
Een mannejes oerang-oetan kan ongeveer 100 kilo wegen en 175 cm groot worden.
Er bestaan twee soorten oerang oetans.
DE pongo pygmaeus en de pongo abelil.
Ze verschillen wat in lengte, gedrag en kleur.
Een oerang oetan jong wordt na circa 8 maanden geboren.
Hij of zij drinkt zo'n 4 jaar melk bij zijn moeder.
Gedurende een aantal jaar krijgt het jong ook een echte opvoeding.
Hij of zij leert o.a. welke gevaren er zijn en welke planten goed zijn om te eten.
Met 10 jaar is een oerang oetan volwassen.
Een oerang-oetan moeder krijgt ongeveer 6 kinderen in haar hele leven.
Zij kunnen ongeveer 45 jaar oud worden.
Oerang oetans leven op Sumatra en Borneo.
Zij communiceren met elkaar d.m.v. geluiden en gebaren.
Het zijn sociale intelligente dieren.
Op wat katachtige wilde dieren na is de mens de grootste vijand.
De jonkies werden vroeger vaak als huisdier gehouden waarbij de moeder gedood werd.
Tegenwoordig is het vooral een probleem dat er zoveel bossen gekapt worden.
Hierdoor heeft de oerang oetan een steeds kleiner leefgebied.
Er bestaan nu nog ongeveer 50.000 oerang oetans.

**