** een romein

ROMEINSE SOLDATEN

Het Romeinserijk ontstond in de zesde eeuw voor Christus in Rome.
Later bezat het Romeinserijk alle landen rond de Middelandsezee, grote delen van West-Europa en enkele landen in het Midden-Oosten.

Wanneer je een Romeins beroepssoldaat was werd je goed betaald.
Je taken waren vechten, wegen bouwen, bruggen maken enz.
Er werden prachtige bouwwerken gemaakt, die nog steeds bestaan.

Soms liepen de romeinse soldaten dagen achter elkaar.
Daarbij moesten zij ook een zware last mee dragen.
Dit waren spullen die zij dagelijks nodig hadden om te eten en te slapen.
Een Romeins legers kon wel 6000 man groot zijn.
Er waren er maar weinig die een paard hadden.

Wanneer een soldaat 40 jaar oud was mocht hij trouwen en zich ergens in het Romeinserijk vestigen.
Hij kreeg dan een stukje grond toegewezen.

**