** tekening van een spartaan

DE SPARTAAN

Sparta werd in de tiende eeuw voor christus als stad in Griekenland opgericht.
De mensen die daar woonden werden niet goed beschermd tegen vijandelijke indringers.
Er waren geen stadsmuren.
Daarom werden er aan de bewoners veel eisen gesteld.

Kinderen werden al vroeg zeer streng opgeleid.
Vanaf 7 jaar werden de jongens in eeen soort internaat opgevoed.
Zij kregen onderwijs in sport, muziek en gevechtskunsten.
Zij werden gehard om het soldatenleven aan te kunnen.

Wanneer zij 20 jaar oud waren mochten zij trouwen.
De mannen waren niet vaak bij hun gezin.
Zij leefden in kazernes.

Kinderen die niet gezond waren, werden kort na hun geboorte gedood.
Tenslotte hadden zij er niet veel aan.
De mensen hadden daar een hard en zwaar leven.

Wanneer je deze man wat vind print hem dan uit en kleur hem eventueel in.

**