**

WAYANG KULIT

In Indonesië speelt men vaak een schaduwpoppenspel.
Dit gebeurt achter een wit scherm waar licht op schijnt.
De pop heet wayang kulit.
De poppenspeler heet dalang.
Achter het scherm zit ook een gamelan orkest.
Zij verzorgen de geluiden die bij het verhaal moeten passen.
Dit kan bijvoorbeeld regen of een brullende tijger zijn.

Een gevouwen papieren varkenshoofdje.

Benodigheden:

stevig karton
splitpennen
schaar
plakband
stokjes of satéstokjes
beker water
verf
kwast
glitterlijm

Verzin een leuk poppetje.
Knip hem uit zoals het voorbeeld hiernaast.
Beschilder en versier de wayang mooi.
Prik gaatjes op de aangegeven plekken.
Zet de armen met slitpennen vast aan het lijf.
Zet de stokjes vast zoals op de foto.
Hang een laken op en laat de voorstelling beginnen.

**