** geldcrisis

GELD CRISIS

Je hoorde en zag dat de media er enkele jaren alleen maar over sprak.
Banken in nood, beurzen in nood, landen in nood, mensen in nood.
Wat een duivelse macht heeft geld (een dood voorwerp) toch.

Mensen! Hoe zit het met al die arme mensen die hier geen schuld aan hebben.
Hoe zit het met alle onschuldige dieren die met uitsterven bedreigd worden.
Hoe zit het met alle dieren die als product met massa's vermoord worden en niet als respect vol wezen behandeld wordt.
Hoe zit het met de natuur die wij allen zo hard nodig hebben voor een gezond en welzijn leven.
Die wij alleen maar gebruiken voor ons voedsel en vervolgens met enorme schepen de wereld over laten transporteren.
Hoe zit het met onze milieuvervuiling OP en ROND onze aarde.

De aarde is van elk wezen dat hierop geboren wordt.
De natuur is prachtig en alles is als een wonder op elkaar afgestemd.

Wie is hier op aarde de baas?
Wie neemt de verantwoording om alles wat zogenaamd onder zich staat te beschermen.
In ieder geval geen gevoelloze intellectuelen.
Hebzucht staat altijd maar weer boven op hun verlanglijstje.
Helaas gaat dit al eeuwen zo, maar hoe lang zal dit nog doorgaan?
Het is een heerschappij zonder enig respect die weinig kansen biedt.
Wie redt ons allen als de mensheid zo door gaat?
Aliëns soms?

**