** tekening van een een ridder op paard

DE RIDDER

De eerste ridders ontstonden ongeveer in het jaar 800.
Het waren soldaten in harnas op een paard.
Zij streden voor een koning of landheer.

In 1300 bestonden de ridders zoals deze tekening.
Hun harnas werd toen gemaakt van metalen platen.
Het harnas met de honderden ringetjes was niet veilig genoeg meer.
Zo'n harnas was natuurlijk loodzwaar.
In de zon werden deze mannen bijna gekookt.
Zo'n harnas was ook ontzettend duur en moest door de ridder zelf betaald worden.

Ridder werd je niet zomaar.
Meestal was je rijk en van adel.
Van kinds af aan kreeg je een opleiding.
Je was dan een page.
Vanaf 14 jaar werkte je als schildknaap voor een ridder.
Je zorgde voor het harnas en de ridder.
Pas als je opleiding met 18 jaar voltooid werd, kon je tot ridder geslagen worden.
Je legde dan een eed van trouw en moed af.
Ridders stonden in dienst van een: koning, baron, graaf enz.

Later waren ridders steeds minder nodig.
Ze streden onderling wel in toernooien.
Hierbij kon veel goud gewonnen worden.

**