** hardloper

ATLETIEK

Atletiek bevat vele sportversies.
Zo heb je de lang afstanden loop van 110 tot 800 meter waarbij geld wie de eerste bij de finish is.
De horde loop waarbij over een bepaalde afstand over een soort hekmoet worden gesprongen zonder deze te raken.
De steeple-chase een lange afstandloop waarbij op bepaalde afstanden ook hekken staan en door watergrachten gelopen moet worden.
De estafette een hardloop wedstrijd waarbij om een bepaald aantal meters een stok wordt doorgegeven aan een medeloper die je aflost.

Verder bevat atletiek ook hoogspringen over een vertikale lat die steeds hoger gehangen wordt.
Polsstokspringen waarbij met behulp van een flexibele stok over een vertikale lat gesprongen wordt.
Verspringen en hinkhopspringen waarbij zo ver mogelijk wordt gesprongen met aanloop of een hink-hop sprong.
Kogelstoten waarbij men een metalen kogel van het lichaam af duwt en een ander kogel probeert te raken.
Speerwerpen waarbij een metalen speer van wel 3 meter zo ver mogelijk geworpen wordt.
Discuswerpen waarbij men een schijf zo ver mogelijk werpt van wel 2 kg.
Kogelslingeren hierbij draait men een zware kogel dat aan een touw hangt een aantal malen boven het hoofd en werpt het zo ver mogelijk weg.

**